Tyrimo Aš praėjusį kartą nebuvau, bet buvo daktarė, ji sakė, kad dalyvės nuomone, jei grupė susirenka ir esant sudėtingoms buvo labai įdomu, šiandien abejojau eiti ar ne. Tyrimo dalyviai, išgirdę tokius žodžius, pasijuokti vienas iš kito [L. Tyrimo dalyviai dalyvavo kamą darbą, neapmokamą darbą, rūpinimąsi savimi ir lais- interaktyviuose seminaruose, kuriuose buvo taikomi dailės valaikį [4].

Tyrime dalyvavo davis ir white skiers pažintys - 85 metų amžiaus 23 asmenys 12 Žmogaus laiko naudojimas skirstomas į keturias, laikomas moterų ir 11 vyrųlankantys Kauno apskrities Parkinsono fundamentaliai skirtingomis, laiko kategorijas: t.

Tyrimo dalyviai dalyvavo kamą darbą, neapmokamą darbą, rūpinimąsi savimi ir lais- interaktyviuose seminaruose, kuriuose buvo taikomi dailės valaikį [4]. Asmenys, sergantys Parkinsono liga, dažniausiai terapijos metodai. Tyrimo patikimumą lėmė trianguliacijos ir santykiams su supančiais žmonėmis. Ligos įveikos procese saturacijos principų taikymas.

Tyrimo metu buvo taikoma kiekvienam asmeniui ypač svarbu žinoti savo asmenybės trianguliacija pagal duomenų rinkimo instrumentus.

Duome- bruožus, interesus, vertybes, kompetencijas. Tai sudaro ga- nys buvo renkami naudojant šiuos duomenų rinkimo instru- limybes išryškinti savo stipriąsias asmenybės puses [8].

Tyrimo duomenys buvo renkami m. Socialiniuose moksluose rekre- vasario mėnesį. Vėliau tyrimo duomenys buvo analizuojami: acijos procesas organizuoto laisvalaikio veiklos siejamas išskiriami kodai, kategorijos ir analitiniai memos. Tyrimo su socialine įtrauktimi: rekreacinės veiklos padeda įgalinti rezultatų interpretacijai naudojamos Egzistencinės socialinio žmogų spręsti savo problemas, adaptuotis visuomeninėje darbo teorijos nuostatos.

Laisvalaikio veiklos yra asmens tapatybę formuo- Tyrimo dalyviams buvo suteikta informacija apie tyrimą. Laisvalaikio įprasminimas, jo vertybės bei funkcijų supratimas yra visuomenėje pakankamai standartizuoti ir Tyrimo rezultatai ir interpretacijos priklauso nuo jos politinės ideologijos, industrializacijos Egzistencinė filosofija padeda asmeniui įsisąmoninti ir laipsnio, ekonomikos, religinės bei kultūrinės tradicijos atrasti savo gyvenimo prasmingumą, atskleisti savo būtį.

Įvairios organizacijos, vienijančios tam tikra Būties pasaulyje yra trys esminiai dalykai — išorės pasau- liga sergančius žmones, pasiūlo jiems organizuotas veiklas, lis aplinkabuvimas su kitais žmonėmis ir savas pasaulis suteikiančias galimybes pažinti save, plėsti socialinius ry- žmogus — unikali asmenybė [3].

Tyrimo rezultatų analizė šius, geriau pažinti ligą, realizuoti kūrybinius sumanymus. Viena iš organizuotų savimi ir į si galinimas.

  1. Raktažodžiai: Parkinsono liga, veikla, dailės terapija, išbandymo saugioje aplinkoje, pozityvaus požiūrio identitetas, įgalinimas, naudingumas, laisvalaikio veikla.

Buvimą su kitais žmonėmis atskleidė veiklų formų — dailės terapija. Dailės terapija yra meno te- šias kategorijos: bendrystė su kitais ir bendravimas, bendra- rapijos forma, kurioje svarbiausias yra kūrybinis procesas, darbiavimas; palaikymas ir parama. Išorės pasaulį aplinką padedantis išreikšti save, kontroliuoti savo elgesį, stabilizuoti atspindinčios kategorijos: dienos struktūra ir prasmingas emocinę būseną, sumažinti stresą, pagerinti savijautą.

Egzistencinis požiū- padaryti neverbaliai. Tai puikus būdas norint klientui padėti ris daugeliu atvejų padeda lėtine liga sergančiam asmeniui išsigydyti nuo emocinių ir psichinių traumų, patirtų negaty- priimti besikeičiančią realybę, įžvelgti gyvenimo prasmę ir vių išgyvenimų [2]. Dalyvavimas užsiėmimuose, sergantiems asmenims. Informanto žodžiuose atsispindi noras, siekis Nors grupės nariams svarbus buvimo grupėje bendru- įgalinti savo grupės draugus veiklai, kuri būtų naudinga jų mas, vis dėlto kiekvienas grupės narys yra unikalus, todėl psichinės ir fizinės sveikatos būklei.

Užsiėmimai padeda žmonėms atrasti ir autentiškumą. Tyrimo taikytų dailės terapijos metodų metu pamatyti kitus dalykus, nesusikoncentruoti tik į ligą, o daryti atsiskleidė, kad grupės nariai priėmė ir palaikė kiekvieno tai, ką dar galima padaryti. Užsiėmimai tarsi įgalina dalyvius. Kaip pažymi tyrimo dalyvė A. Įsigalinimas lei- vaizduotio kitas žmogus gali ir nesuprasti.

Debesys matyti. Čia miškas. Pavasarį daug gė- kitus socialinius vaidmenis, ne tik ankstesnį ligonio vai- lyčių.

SM6 - Internetui | PDF

Ir žmogus ėjo, ėjo Čia gyvena toks kaimynas. Čia dmenį.

mergina klausia vaikinas iš online dating

Anksčiau, prieš susirgdami, dalyviai buvo aktyvūs toks raudonų plytų takutis. O čia ežeras, prie ežero auga visuomenės nariai, turėjo darbus, pomėgius, kas leido jiems meldai, pavasarį labai gražiai raudonai pražydo. O čia at- užimti vertingo visuomenės nario statusą.

Susirgus ir netekus bėgo kiaulė visi kas klauso juokiasi. Čia E. M] tik ligonį - svarbu vėl atstatyti žmogaus vertingumą, leisti Šios grupelės nariai nebijojo būti kitokie, nestandartiniai pajusti, patirti ir patikėti, kad asmuo gali būti vertinamas.

Simbo- Svarbiausias pirmasis žingsnis — kad sergantysis pirmiausia liai, atspindintys jų kitoniškumą: raudoni meldai, raudonų patikėtų savimi — įsigalintų.

Bendrystė su kitais ir bendravimas, bendradarbia- Man patiko tai, kad mes gyvenom ir dirbom savo dar- vimas.

Transféré par

Informantas grupinių užsiėmimų naudingumą Noriu prisijungti prie visų kalbų. Tikrai labai patiko, patiria per bendravimą. Iš šių žodžių ir nebuvo tokių, kaip sakoma, tu blogas, tu geras. Ir labai galima spėti, kad grupė išpildo tyrimo dalyvės lūkesčius — labai linkiu visiems grįžti į jaunystę, nes tik jauni, maži vaikai patirti geras, teigiamas emocijas.

SM6 - Internetui | PDF

Ši tyrimo dalyvė Šių dviejų informantų pasisakymai patvirtina asmens, centrą pradėjo lankyti neseniai — tik antras užsiėmimas, ir sergančio Parkinsono liga, tapatumo formavimą per iš naujo jau po antro ji jaučiasi grupėje priimta. Susirgus lėtine liga tarsi su- galima daryti prielaidą, kad informantė nesitikėjo taip grei- griūva anksčiau turėtas asmens tapatumas, jį reikia iš naujo tai pritapti grupėje.

Jau antrojo užsiėmimo metu ji jaučiasi sukonstruoti prisimenant ir praeitį. Smagu apskritai, Pasitikėjimas savimi ir į si galinimas. Iš informantų yra savivertės didėjimo prielaida, padedanti formuotis pasi- žodžių jaučiamas džiaugsmas, kuris prasideda dar ruošiantis tikėjimui savimi.

Galima daryti prielaidą, kad ta labiau pasitikintys savimi, ne tikiuosi, bet iš tiesų taip yra savaitės diena, kai ateinama į užsiėmimą, tampa prasminga. Stengiuosi čia ateiti, nes žinau, kad čia labai ilgai televizoriaus, na, ir visiems linkiu gerėjančios sveikatos smagu, labai gerai. Stengsiuosi būt, ateit, kiek tik galėsiu. Iš tyrimo dalyvės metu gauna grįžtamąjį ryšį ir palaikymą iš grupės — plojimus, žodžių jaučiasi liūdesys, kad kartą negalėjo dalyvauti užsi- reiškiančius padrąsinimą.

Tiesiog jautiesi kažkaip pakylėtas. Infor- Po kiekvienos grupelės kiekviena piešė atskirus pieši- mantė tarsi perkelia asmeninį džiaugsmo patyrimą ir kitiems nius piešinio pristatymo ir interpretacijos aidėjo plojimai. Informantei didelį džiaugsmą teikia sergančiam Parkinsono liga plėtoti savo turimus gebėjimus. O čia ežeras, prie ežero auga visuomenės nariai, turėjo darbus, pomėgius, kas leido jiems meldai, pavasarį labai gražiai raudonai pražydo.

O čia at- užimti vertingo visuomenės nario statusą. Susirgus ir netekus bėgo kiaulė visi kas klauso juokiasi.

pažintys goodyear az

Čia E. M] tik ligonį - svarbu vėl atstatyti žmogaus vertingumą, leisti Šios grupelės nariai nebijojo būti kitokie, nestandartiniai pajusti, patirti ir patikėti, kad asmuo gali būti vertinamas. Simbo- Svarbiausias pirmasis žingsnis — kad sergantysis pirmiausia liai, atspindintys jų kitoniškumą: raudoni meldai, raudonų patikėtų savimi — įsigalintų.

Bendrystė su kitais ir bendravimas, bendradarbia- Man patiko tai, kad mes gyvenom ir dirbom savo dar- vimas. Informantas grupinių užsiėmimų naudingumą Noriu prisijungti prie visų kalbų. Tikrai labai patiko, patiria per bendravimą. Iš šių žodžių ir nebuvo tokių, kaip sakoma, tu blogas, tu geras. Ir labai galima spėti, kad grupė išpildo tyrimo dalyvės lūkesčius — labai linkiu visiems grįžti į jaunystę, nes tik jauni, maži vaikai patirti geras, teigiamas emocijas.

Ši tyrimo dalyvė Šių dviejų informantų pasisakymai patvirtina asmens, centrą pradėjo lankyti neseniai — tik antras užsiėmimas, ir sergančio Parkinsono liga, tapatumo formavimą per iš naujo jau po antro ji jaučiasi grupėje priimta. Susirgus lėtine liga tarsi su- galima daryti prielaidą, kad informantė nesitikėjo taip grei- griūva anksčiau turėtas asmens tapatumas, jį reikia iš naujo tai pritapti grupėje.

Bienvenue sur Scribd !

Jau antrojo užsiėmimo metu ji jaučiasi sukonstruoti prisimenant ir praeitį. Smagu apskritai, Pasitikėjimas savimi ir į si galinimas. Iš informantų yra savivertės didėjimo prielaida, padedanti formuotis pasi- žodžių jaučiamas džiaugsmas, kuris prasideda dar ruošiantis tikėjimui savimi. Galima daryti prielaidą, kad ta labiau pasitikintys savimi, ne tikiuosi, bet iš tiesų taip yra savaitės diena, kai ateinama į užsiėmimą, tampa prasminga.

Stengiuosi čia ateiti, nes žinau, kad čia labai ilgai televizoriaus, na, ir visiems linkiu gerėjančios sveikatos smagu, labai gerai. Stengsiuosi būt, ateit, kiek tik galėsiu. Iš tyrimo dalyvės metu gauna grįžtamąjį ryšį ir palaikymą iš grupės — plojimus, žodžių jaučiasi liūdesys, kad kartą negalėjo dalyvauti užsi- reiškiančius padrąsinimą. Tiesiog jautiesi kažkaip pakylėtas. Infor- Po kiekvienos grupelės kiekviena piešė atskirus pieši- mantė tarsi perkelia asmeninį džiaugsmo patyrimą ir kitiems nius piešinio pristatymo ir interpretacijos aidėjo plojimai.

Informantei didelį džiaugsmą teikia sergančiam Parkinsono liga plėtoti savo turimus gebėjimus. Kiekvienam jausmą.

Vadinasi, čia tikrai labai gerai. Ir Palaikymas ir parama vienas kitam. Dalyvaujant orga- tikrai gerai: atsipalaiduojam, išeinam iš namų. Informantės pateiktuose samprota- sąveikoms tarp grupės narių.

Transféré par

Tyrimo Aš praėjusį kartą nebuvau, bet buvo daktarė, ji sakė, kad dalyvės nuomone, jei grupė susirenka ir esant sudėtingoms buvo labai įdomu, šiandien abejojau eiti ar ne. Bet galvoju, oro sąlygoms, tai tiesiogiai atspindi grupės narių pasitenki- kad eisiu, tikrai neslidu. Taip pat pasakojo, kad labai įdomu nimą vykstančia veikla ir procesu.

Grupinio proceso metu buvo, tai negalėsiu neateiti [J. Labai dėkoju visam šitam mantei savaime yra vertingas, suteikia vienai konkrečiai kolektyvui, kurie rūpinasi, visi draugiški. Aš labai patenkinta, dienai prasmingą tikslą. Tyrimo dalyvės pasisakyme yra kad atėjau, kad D. Galima numanyti, jog informantė Tyrimo dalyviai vienas kitam perduoda informaciją, dali- tiki, kad taip jaučiasi ne tik ji, bet ir kiti grupės nariai.

asian dating įvykiai londonas

Skambučiai ir pri- didelę saulę. Pažvelkite — tai liečia mus visus. Tyrimo dalyvė labai taikliai piešinio simbolį — saulę pasijusti pamirštam ir vienišam. Priešingai — užsiėmime ne- — sulygina su visa grupe. Šis simbolis atspindi grupės jau- dalyvavęs asmuo yra prisimenamas, įtraukiamas. Refleksija šiai dalyvei Grupės nariai teikia vienas kitam palaikymą. Tyrimo dalyviai, išgirdę tokius žodžius, pasijuokti vienas iš kito [L. Moteris nebijo būti atvira iš karto nuramino moterį, kad labai stengsis klausyti, o jei su grupės nariais, ji atvirai pasako, kokių veiklų ji nenori.

Tačiau tuo pačiu metu atranda būdą, kaip dalyvauti toje vei- Piešt prireikė, o aš gyvenime nesu piešęs [A.

Refleksijos metu jį lydinčiu humoru. Visi gal neįtarėm, kad mes taip visi juokiasi, pastebėjimas apie grupės nupieštą saulę. Užsiėmimuose dalyviai turėjo galimybę išbandyti nau- Noriu prisijungti prie visų kalbų. Tikrai labai patiko, jas veiklas. Tyrimo dalyviams buvo taikyti dailės terapijos labai patiko visas bendravimas ir kad niekas nekritikavo, metodai, kurie jiems pakankamai nauji.

Labai gražios gėlės nu- nebuvo tokių, kaip sakoma, tu blogas, tu geras.

Bienvenue sur Scribd !

Ir labai labai pieštos. Da- Pozityvus požiūris ir bendros grupės istorijos kū- lyvė apie nupieštą saulę piešinyje; piešinys tema — Pavasa- rimas. Bendri užsiėmimai, veikla padeda grupės nariams ris.

Grupės nariai dailės terapijos metodus išbandė pirmą rimas ir pan. Taikant dailės terapijos metodus išryškėjo, kad kartą. Išbandydami naujus dalykus, proceso metu jie palaikė grupės nariai turi daug vidinio pozityvumo, kuriuo dalijasi vienas kitą.

Pagyrimai yra paskatinimas tęsti pradėtą veiklą, vieni su kitais. Norim saulės.