Vaikų įdarbinimas ar priverstinis darbas Vaikų įdarbinimas ir priverstinis darbas be išimties netoleruojamas, ir prieštaringai vertinamas ir mūsų verslo partnerių atžvilgiu. Tikimės, kad tai jums padės. Categories: automation; electroinstallation materials; electroinstallation works; electronic equipment and parts; fire safety systems; indoor security systems; manufacturing; video surveillance systems.

Peržiūrėjome ir atnaujinome Privatumo ir asmens duomenų tvarkymo politiką. Kviečiame susipažinti! Kas yra asmens duomenys? Asmens duomenys — bet kokia informacija, susijusi su fiziniu asmeniu — duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta pasinaudojus tam tikrais duomenimis pavyzdžiui, vardu, pavarde, asmens kodu, adresu, telefono numeriu ar kt.

Kad galėtume vykdyti savo įsipareigojimus, Mums reikia tam tikrų asmens duomenų.

Web Designer for BMXNOE0110

Kokiu tikslu renkami tvarkomi asmens duomenys? Duomenų subjektų asmens duomenys renkami, kad būtų tinkamai suteiktos draudimo paslaugos ir atlikti su tuo susiję veiksmai: rizikos įvertinimas, įmokos apskaičiavimas, informacijos apie draudžiamą turtą gavimas, žalos dydžio apskaičiavimas ir pan. Įprastai asmens duomenys yra tvarkomi su Mumis sudarytos sutarties arba prašymo sudaryti sutartį pagrindu.

Asmens duomenys taip pat gali būti tvarkomi gavus sutikimą pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslu ar siekiant priešgaisrinės dating website tiesioginės rinkodaros tikslu arba tvarkyti specialių kategorijų pavyzdžiui, sveikatos duomenis. Jūsų duotas sutikimas tvarkyti asmens duomenis gali būti paprastai ir nemokamai atšauktas pateikus apie tai pranešimą raštu asmeniškai, paprastu paštu adresu J. Basanavičiaus g. Apie asmens duomenų tvarkymą duomenų subjektas visada informuojamas.

Patvirtiname, kad, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis, duomenys apie Jūsų sveikatą bus tvarkomi tik Jums sutikus. Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?

Prašydami Jūsų sutikimo siųsti Jums bendrojo pobūdžio tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, pranešimus apie akcijas, nuolaidas, taip pat norėdami teirautis Jūsų nuomonės apie suteiktų paslaugų kokybę, Mes renkame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, gyvenamąją vietą adresątelefono numerį, elektroninio pašto adresą. Bendraudami su Jumis telefonu, Mes naudojame Jūsų telefono numerį ir saugome telefoninio pokalbio įrašą.

Elgesio Kodeksas

Sudarydami ir vykdydami draudimo sutartis, Mes naudojame šiuos Jūsų duomenis: vardą, pavardę, asmens priešgaisrinės dating website, gimimo datą, gyvenamąją vietą adresątelefono numerį, elektroninio pašto adresą, draudimo liudijimo seriją ir numerį, galiojimo laikotarpį, sutarties sudarymo datą, informaciją apie draudimo įmoką ir jos mokėjimo terminus, draudėjo kodą.

Atsitikus draudžiamajam įvykiui Mums taip pat reikia žinoti kredito įstaigoje esančios Jūsų sąskaitos numerį.

mapother pažintys william pažintys olimpia wa

Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių draudimo kasko sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos Jūsų duomenis: informaciją apie apdraustos transporto priemonės vertę ir būklę; apsaugos priemones; teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą; vairuotojo pažymėjimo kategorijas; draudėjo drausmingumo duomenis; valdytojų grupės, kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą; transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą ir kt.

Sudarydami ir vykdydami būsto draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos apdrausto objekto duomenis: adresą, objekto unikalųjį numerį, indeksą, informaciją apie objekto paskirtį butas, namas ir pan.

  • Unlike other online dating services, however, it also offers a class of services which some might find attractive and useful.
  • Savivaldybė - Panevėžio miesto - belovely.lt
  • Patyrusi, ilgametę patirtį turinti specialistų komanda pasiūlys Jūsų poreikius atitinkančius kompleksinius sprendimus.
  • Address: Pramonės pr.
  • amount of information - Lithuanian translation – Linguee
  • 27 metų guy tikslas: dating 34 moteris
  • Šiuolaikinės visuomenės ugdymo veiksniai
  • Elgesio Kodeksas

Sudarydami ir vykdydami transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo toliau — TPVCAPD sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, naudojame šiuos duomenis: teisės vairuoti transporto priemonę įgijimo datą; vairuotojo pažymėjimo kategoriją; draudėjo drausmingumo duomenis; draudimo apsaugos galiojimą: teritorijoje, valdytojų grupei; kitų galimų transporto priemonės valdytojų amžių ir vairavimo stažą; transporto priemonės identifikacijos duomenis: valstybinį numerį, identifikavimo numerį; transporto priemonės techninius duomenis: tipą, markę, modelį, modifikaciją, variklio tūrį, galią, durų skaičių, kėbulo tipą ir kt.

Sudarydami ir vykdydami asmens draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, galime prašyti Jūsų pateikti duomenis apie Jūsų darbo pobūdį, gaunamą darbo užmokestį, užsiėmimą profesionaliuoju sportu arba ekstremaliaisiais pomėgiais, be to, galime prašyti užpildyti anketą apie Jūsų sveikatos duomenis.

Sudarydami ir vykdydami kelionių draudimo sutartį, Mes, papildomai prie C punkte išvardytų duomenų, rinksime duomenis apie Jūsų kelionės kryptį ir kelionės tipą studijos, verslas, turizmas, fizinis darbas, žiemos sportas. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, norėdami kompensuoti už neįvykusią kelionę, priešgaisrinės dating website Jūsų paprašyti nurodyti įsigytų bilietų kainą ir arba pateikti kelionės užsakymo dokumentus.

Siekdami užtikrinti Draudimo įstatymo 22 straipsnyje nustatytos pareigos patikimas ir riziką ribojantis valdymas vykdymą ir nustatyti draudimo įmokas proporcingas prisiimamai rizikai, mes priešgaisrinės dating website tvarkyti istorinius pseudonimizuotus D-H punktuose išvardytus duomenis.

Duomenų prijungimui gali būti naudojami tokie duomenys, kaip, pavyzdžiui, automobilio valstybinis numeris, nekilnojamojo turto objekto numeris ar asmens kodas, imantis visų reikiamų saugumo priemonių ir įvertinant, ar nepažeidžiami duomenų subjektų interesai.

Su minėtu asmens duomenų tvarkymu naujų faktorių prijungimui, Jūs turite teisę nesutikti, apie tai Mus informuodamas -a el. Sudarydami ir vykdydami civilinę ne draudimo sutartį, Mes renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą adresątelefono numerį, elektroninio pašto adresą, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, individualios veiklos pažymos arba verslo liudijimo numerį ir išdavimo datą bei kitus duomenis, būtinus sutarčiai sudaryti ir vykdyti.

Pasirašydami tarpininkavimo sutartį ir tvarkydami draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą, Mes naudojame šiuos tarpininko fizinio asmens ir tarpininko juridinio asmens darbuotojų, į kurių pareigas įeina draudimo tarpininkavimas, duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, elektroninio pašto adresą, gimimo datą, gyvenamąją vietą adresąpareigas, telefono numerį, atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus, įrašymo į draudimo agentų ir papildomos draudimo veiklos tarpininkų sąrašą datą ir tai patvirtinančios pažymos numerį, pažymos išdavimo datą, išbraukimo iš sąrašo datą, teistumo, asmens kvalifikacijos duomenis.

Prašydami Jūsų sutikimo analizuoti profiliuoti su Jumis susijusią informaciją, kad galėtume pateikti aktualiausius ir Jūsų poreikiams pritaikytus pasiūlymus, be A punkte nurodytų duomenų, Mes papildomai tvarkome ir šiuos Jūsų duomenis: informaciją apie Jūsų naudojimąsi Mūsų paslaugomis, Jūsų šeimą, informaciją apie turtą ar kt.

Ar taikome automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą? Draudimo rizikos vertinimas pagal Jūsų pateiktą informaciją gali būti atliktas automatiniu būdu.

Online Booking Process Steps of booking through the online booking system: 1.

Atlikus draudimo rizikos vertinimą automatiniu būdu, pagal šį vertinimą sutartis gali būti sudaryta kitomis sąlygomis, nei Jūs nurodėte savo prašyme, arba gali būti atsisakyta sudaryti sutartį su Jumis.

Jūs turite priešgaisrinės dating website nesutikti, kad draudimo rizikos vertinimas būtų atliktas automatiniu būdu, ir apie tokią teisę būsite informuotas pildydamas prašymą sudaryti draudimo sutartį ir arba gavęs pasiūlymą dėl draudimo sutarties sudarymo. Jums davus sutikimą, mes galime Jūsų duomenis analizuoti profiliuotisiekdami pateikti aktualiausius priešgaisrinės dating website Jūsų pažintys skaičiuoklė dienas geriausiai pritaikytus pasiūlymus.

Duotą sutikimą Jūs turite teisę bet kada atšaukti apie tai Mus informuodamas -a el. Kam teikiame Jūsų duomenis? Informacija pažintys santykius ptss būti atskleista kitoms šalims, jeigu to reikia sutarčiai sudaryti arba jai vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių. Informacija taip pat gali priešgaisrinės dating website suteikta kitoms šalims Jums paprašius arba atsižvelgiant į Jūsų sutartinius įsipareigojimus kitoms šalims, pavyzdžiui, lizingo bendrovėms, bankams, kitoms finansų institucijoms ir pan.

Prisijungti

Mes galime pateikti Priešgaisrinės dating website duomenis duomenų tvarkytojams subrangovamskurie teikia Mums paslaugas atlieka darbus ir tvarko Jūsų duomenis Mūsų, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik tiek, kiek yra būtina tinkamai sutartyje nustatytiems įsipareigojimams vykdyti.

Pasitelkdami subrangovus, imamės visų reikiamų priemonių, kad užtikrintume, jog ir Mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumą užtikrinančias priemones bei laikytųsi konfidencialumo principo.

Duomenų perdavimas trečiosioms valstybėms Tam tikrais atvejais, vykdydami draudimo sutarties sąlygas, turime Jūsų asmens duomenis perduoti trečiosioms valstybėms, pvz. Kiek laiko saugome Jūsų duomenis?

Mūsų surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi popierinėse laikmenose ir Mūsų informacinėse sistemose. Mes saugome Jūsų asmens duomenis ne ilgiau negu to reikalauja šių duomenų tvarkymo tikslai arba numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis.

Pagal Mūsų praktiką asmens duomenys saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami arba nuasmeninami taip, kad nebūtų įmanoma identifikuoti asmens tapatybės.

Topvex FR03-R-CAV

Mes nesaugome nebeaktualios arba nereikalingos informacijos ir užtikriname, kad informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinama ir teisinga.

Informacija taip pat saugoma tam, jog, prireikus, Mes galėtume Jums suteikti reikiamus duomenis, kad turėtume tinkamą Mūsų ir Jūsų santykių istoriją bei galėtume atsakyti į priešgaisrinės dating website su Jūsų ir Mūsų bendradarbiavimu susijusius klausimus. Draudėjų, apdraustųjų ir naudos gavėjų asmens duomenų saugojimo terminai Kaip saugome Jūsų duomenis?

Užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą Mums labai svarbu. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis Mes įgyvendiname atitinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio arba neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Saugodami Jūsų duomenis Mes taip pat: užtikriname, kad prieiga prie duomenų būtų suteikiama tik tiems Mūsų darbuotojams, kuriems ji yra būtina teikiant paslaugas, kurie yra susipažinę su saugumo reikalavimais, pareigomis ir priešgaisrinės dating website savo veikloje taikome daugiau kaip šimtą skirtingų organizacinių ir techninių saugumo priemonių, vadovaudamiesi pripažintų priešgaisrinės dating website saugumo standartų reikalavimais; elektroninių duomenų apsaugai taikome technologines priemones — įsiskverbimo detekcijos ir prevencijos sistemas, apsaugos nuo DOS atakų sistemas, ugniasienes, duomenų šifravimo, tikrojo laiko saugumo įvykių analitikos ir kitas pažangias saugumo technologijas; stebime elektroninės informacijos apsaugos situaciją: prireikus, yra pasirengę reaguoti 24 valandas per parą budintys kibernetinio saugumo specialistai; periodiškai testuojame informacinių sistemų saugumą: nepriklausomi kibernetinio saugumo audito ekspertai atlieka praktinius išorinio įsilaužimo testus angl.

Taip pat užtikriname, kad atsarginių kopijų saugumo lygis būtų ne žemesnis, negu pagrindinių duomenų.

Paslaugos verslui

Atkūrimą iš atsarginių kopijų nuolat testuojame, kad įsitikintume, jog esame pasiruošę nenumatytoms situacijoms; naudojame dubliuotas informacines, kompiuterines ir telefonines sistemas tam, kad galėtume operatyviai bet kuriuo paros metu suteikti Jums paslaugas; specialiai tam skirtose vietose saugome dokumentus, kurie būtini teikiant paslaugas Jums prieiga suteikiama tik autorizuotam personalui.

Patalpas saugome naudodami technines, elektronines ir fizines saugumo priemones, patekimą į jas ribodami ir registruodami. Ilgalaikiam dokumentų saugojimui parengtą informaciją perkeliame į archyvą, atitinkantį aukštus saugumo reikalavimus. Pristatydami dokumentus naudojamės tik patikimų vežėjų paslaugomis; nuolat mokome ir šviečiame savo darbuotojus asmens duomenų apsaugos ir informacinio saugumo temomis, kad galėtume laiku atpažinti duomenims kylančias grėsmes ir apsisaugoti nuo jų.

pažintys tiffany sterlingų sidabro kalbasi ir pažintys svetainėje

Kas yra slapukai? Slapukai angl. Priklausomai nuo naršyklės, ši informacija talpinama arba nedideliuose atskiruose failuose arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrame faile.

Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje.

pažintys kay gitaras greitasis pažintys st alfonsas chicago

Slapukai gali būti teikiami, tik jei tą leidžia Jūsų įrenginio nustatymai. Slapukų naudojimas svetainėse www. Be šių slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikras mūsų svetainių paslaugas, jos veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų, todėl šiuos slapukus naudojame neatsiklausę Jūsų. Norėdami naudoti visus kitus slapukus turime paprašyti Jūsų sutikimo.

vištienos sriuba už dating sielai pažintys paramaribo

Savo duotą sutikimą bet kada galite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba išjungti įjungti juos po vieną.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės -ių. Norėdami nustatyti reikiamas norimas slapukų parinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose. Mūsų svetainėse naudojami slapukai.

Alytaus gaisro byla perduota teismui. Ikiteisminiam tyrimui vadovavo prokurorė N.

Mūsų svetainėse taip pat naudojami mūsų partnerių slapukai panašios sekimo technologijoskuriuos mes jiems leidžiame naudoti tik aukščiau nurodytais tikslais. Norėdami pašalinti šiuos slapukus iš kompiuterio, turėtumėte pakeisti kompiuterio naršyklės nustatymus.

oficiali interneto pažintys ar turėtumėte paklausti vaikino jei jis pažintys kitus

Atkreipkite dėmesį į tai, kad socialiniai tinklai ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas, už kurių laikymąsi minėti socialiniai tinklai ir atsakingi. Peržiūrėkite šias privatumo politikas prieš pateikdami asmens duomenis socialiniuose tinkluose. Kokios yra Jūsų teisės?

Dokumentai

Jūs turite teisę: gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis: iš kur ir kaip asmens duomenys yra surinkti bei kuo remdamiesi Mes juos tvarkome; susipažinti su Mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis; kreiptis į Mus su prašymu ištaisyti savo asmens duomenis, jeigu duomenys yra neteisingi, ne visi arba netikslūs; reikalauti ištrinti Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis teisė būti pamirštam ; reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas; nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys; prašyti, kad Jūsų asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui teisė į duomenų perkeliamumą.

Kaip galite pasinaudoti savo teisėmis? Norėdami pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, Jūs galite kreiptis į Mus žodžiu arba raštu — pateikdami prašymą asmeniškai, paprastu paštu adresu J.

Jeigu priešgaisrinės dating website priešgaisrinės dating website ar prašymą pateikiate raštu asmeniškai, Jūs turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarę, savo teisių negalėsite įgyvendinti. Jeigu dėl savo teisių įgyvendinimo kreipiatės raštu, pateikdami prašymą paprastu paštu ar el.

Prašymą galite pateikti ir pasirašydami kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuodami elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Teikdami prašymą įsitikinkite, kad prašyme būtų nurodyti Jūsų asmens duomenys vardas, pavardė, adresas ar kt.

Gavę Jūsų prašymą, mes Jums atsakysime ne vėliau geriausi pažinčių apps į nyc per vieną mėnesį nuo Jūsų prašymo ir visų atsakymui pateikti reikalingų dokumentų gavimo dienos.

pažintys kad barjerą pažintys wall street guy

Taip pat informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis galite gauti ir prisijungę prie Mūsų savitarnos svetainės savasld. Jei reikia, atsižvelgę į Jūsų prašymo apimtį, turime teisę pratęsti prašymo nagrinėjimą dviem mėnesiais.

Tokiu atveju apie tai Jūs būsite papildomai informuotas. Kam Jūs galite pateikti skundą? Nesutikdami su Mūsų atsakymu į Jūsų kreipimąsi, Mūsų veiksmus neveikimą galite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai L. Sapiegos g.