Šiandien viešojoje erdvėje jau sklando futuristinės prognozės, kad pigią darbo jėgą teks importuoti iš tolimų ir artimesnių Rytų, nes savos greitai pritrūks. Winischhofer smuikas, Austrija , V. Žūvančiųjų gelbėjimo..

Islamas ir arabų kalba: Artimieji Rytai priartėjo, tik ar dėl to reikia baimintis?

Nesutarimams rykjant, eserai, nors ir valdioje bdami, pradjo kov su bolevikais. Jie penktajam soviet suvaiavimui pasil rayti darb tvark: 1 jav i kinink rekvizicij sustabdym, 2 Raudonosios armijos reformavim, 3 ekos neatidliotini panaikini I pasilym matyti, kad bolevikai nesivar, vykdydami jav rekvizicijas savo ries terorasir kietai laiksi ekos ilaikymo.

Petrograde jau Leningrade buvo nuautas vietins Vekos virininkas Urickis. Gimtasis kraštas Nr. Pasiksintoja pareik laikanti Lenin revoliucijos idaviku, negalinti atleisti jam Steigiamojo Seimo ivaikymo. Kaplan jau caro teismo buvo pasmerkta katorgon 11 met. Pasikesintoja pasisak esanti i darbinink eimos: Mano tvai emigravo Amerikon. A turiu keturis brolius ir dvi seseris, visi jie darbininkai.

HOLOKAUSTAS ŽEMAITIJOJE A.Vitkus CH - Bargmanas 2016

Vien Petrograde eka suaud kait. Kai m. Kiek dl io Teroro siautjim be to skatino ekos ypatingieji teismai", vadinam troik" trijuli sprendimai. O rugsjo 3 d.

braukimas programa pažintys

Izvestijos" paskelb Stalino telegram Apie sisteming masin buruazijos ar jos agent teroro priemonmis naikinim". Netrukus po Urickio nuovimo, viename kareivi susirinkime anuometinis Petrogrado bolevik bosas Zinovjevas pagarsjo savo pareikimu: Buruazija gali nuudyti vien asmen, o mes vis klas inaikinsime", is posakis teisingas.

Bet Zinovjevas iuos odius tardamas dar nenujaut, kad ir pats bus du kartus teisiamas, iniekintas, paverstas nipu bei idaviku ir suaudytas.

 • Valstybės ir visuomenės veikėjų, verslininkų ir mecenatų, kultūros ir meno kūrėjų, mokslininkų, sportininkų, dvasininkų ir kitų mūsų visuomenės atstovų fotografiniuose atspindžiuose siekiama autentiškai perteikti jų bendražmogiškąją pusę — gyvas emocijas, kasdienę veiklą, gyvenimiškas situacijas ar laisvalaikio akimirkas — bei priminti, kad ŠIANDIEN MES PATYS esame savo ir visų mūsų šalies ateities sėkmės kūrėjai.
 • Marius Ivaškevičius. IŠVARYMAS - Lietuvos nacionalinis dramos teatras
 • Вы временно заблокированы
 • Voluinėje nekilnojamojo turto turėjusiam Pauliui Vainiui Oranskiui teko išgyventi krašto inkorporavimo į Lenkiją tragediją, Liublino unijos akto pasirašymo išvakarėse.
 • Aukštikalnytės-Jokimaitienės ųjų gimimo metinių paminėjimas.
 • Lietuva ir Mes Knyga

Tik gyvulika bolevik baim diktavo jiems niekieno nekontroliuojam prie greitasis pažintys kažkur augusta kovo 27. Tokioms nuotaikoms sigaljus, kiekvienas ekistas buvo laisvas nustatinti burujams" paymius ir bausti j pagal savo imanym ir skon. Provincijos sovietai prisisteig sav ekos skyri ir savo nuoira juos tvark; kad patys suimint, kvost ir baust tariamj prie, ia prie niek atsakydamos, rod savo valdi ir gali kiek tik imanydamos.

Veka centrui buvo suteikta online dating pokalbiai siuntinti galiotinius vietines ekas, suteikiant jiems teis dalyvauti ek kolegij posdiuose sprendiamuoju balsu; be to Veka galjo savo vietos organ sprendimus pakeisti, o lapkriio 2 d.

Kaip rašo MtL, m. Čia j ie buvo nufotografuoti ir sugrąži nti pėsčiomis atgal i Tolesnius įvykius pateikė liudytoja šatelienė knygoje Hitlerinia i žu- Darbė n us; miestelio pakraštyje visą pa rą laikyti po atvir u dangumi. Tą pa- dikai Kretingoje [86, 39 ir Ruzgailienė rankraštyje : rugpjūčio čią dieną atvyko šeši vokiečių kariškiai, kurie vy rus atskyrė nuo moterų; pradžioje atvykęs i stovyklą po licijos viršininkas surašė visas moteris su vyrus nusivarė Palangos gatve ir miestel io pakrašt yje m nuo miesteliovaikais apie 1oo be va ikų ; 11 val.

Istorij os pami ršt i nevalia, arba Tas pr akeiktas kastos tranšėjos, - toki ais žodžiais Genovaitė Paulikaitė palydi paskutinę žemaitiškas priprat imas" rašo: Ir stebėjo, ką vokiečiai darys su žydais. Mato: žydų kelionę į mirtį [ Kaip naktį buvo žudomos mote rys, pasakojo skaičiuoja po dešimt ir varo prie duobės kuri, maryt,j au buvo paruošta anksčiau. Ir taip 2 vala ndas, kol dė naktimis.

Jie neturėjo kulkų, moter is smaugė, daužė šautuvų buožėmis. Kai kurie kiti liu dytojai, kaip Bronė Ir užkasdavo gyvas [ Puškorienė [pasakojo, kad žvyrduobėse prie Palangos kelio sušaudyt i Dar baisesnį moterų ir vaikų žudynių vaizdą piešia Baužys Tikpo apie žydų vyrų, Mt.

L- vyrai. Kaip liudijo Maci enė [], keletą dienų vokiečių pasamdyti policininkai ir šiaip žmoniškumą praradę vyrai prie duobės buvo atvesdinami po tris.

Respectus Philologicus 2018 33 (38)

Nešaudydavo, o užmuš- Šubic teigė, kad prie Palangos kelio vokiečiai sušaudė vyrus [57, Mažus vaikučius paimdavo už kojyčių ir trenkdavo į pušų ka- Beje, birželio 29 d. Maišiagalos piliakalnio papėdėje. Kad įkaltų moksleiviams į galvą, jog savarankiškos Lietuvos valstybės kaip ir nebuvo, o jei buvo, tai vis sąjungoje su kuo nors?

O kai nagrinėjamos socialistinio lagerio krizės, prisimenami Vengrijos ir Čekoslovakijos sukilimai, bet nė žodžio — apie įvykius Gruzijoje Sakartvelepo kurių Sovietų armijoje buvo išformuotos nacionalinės divizijos, nepri si menami įvykiai Kaune per Vėlines, Romo Kalantos susideginimas, nors tie įvykiai, ugdant moksleivių pasididžiavimą savo tauta, nelyginamai svarbesni, nei Karibų krizė ar sukilimas Vengrijoje.

Atrodo, kad per Lietuvos istoriją vėl pervažiavo KGB cenzūros tankai. Iš skyriaus apie XX a. Be to, parengtoms programoms trūksta mokomojo dalyko profesionalaus ir kompetentingo išmanymo.

Lietuvoje neliko institucijų, atsakingų už švietimo turinio mokslinį pagrindimą. Lietuvoje per metus apginama daugybė disertacijų iš taip vadinamos edukologijos ugdymo mokslųtačiau jų mokslinis lygis, nekalbant apie rezultatų pritaikymą, yra praktiškai nulinis.

Holokausto išvakarėse: dokumentų rinkinys, metai Deja, is Soviet Rusijos imperialistinis svetim krat grobimas ne tiktai nemaja, bet plinta rykusis pavyzdys ia yra Kuba. Savajai, skurde ir vergijoje skendaniai, papavergtajai liaudiai apgaulingai paguosti Kremliaus mokslingieji bolevikai pakio mint, kad Soviet santvarkoje ugdomas laimingasis sovietinis mogus".

Mechaniškai ir nekūrybingai bandoma tiesiogiai perkelti arba kopijuoti kitų šalių patirtį. Post scriptum Šiandien visuomenėje nuolat eskaluojamos grėsmės mūsų valstybės savarankiškumui ir laisvėms, kurios kyla iš agresyviai nusiteikusios kaimynės-didvalstybės. Kas gali padėti atsilaikyti prieš srautą priešiškos informacijos, kuri dažniausiai primena dezinformaciją? Tai rūpi ne tik politikams, bet ir šviesiems mūsų visuomenės protams, kuriems mūsų tautos ir valstybės ateitis rūpi ne todėl, kad už tai jiems atlyginama sočia biurokrato duona, bet dėl jautrios pilietinės ir tautinės sąžinės.

Savaitgalį šeimos rinksis į Jonavą

Istorikas Valdas Rakutis. Kūju per Lietuvos istoriją. Dalius Stancikas.

korėjos atlikėja pažintys

Galima pridurti — bijom net savo pačių valstybės istoriją iškelti į pirmą planą ir blaškome savo vaikus po pasaulio istorijas, jų užkulisius, tarsi kokius benamius, betaučius, menkesnius už visas kitas tautas ar jų atplaišėles Lietuvoje.

Istorikas, politologas, politikas Povilas Urbšys primena, jog dar m. Seime buvo priimtas nutarimas dėl ilgalaikės tautinės patriotinės programos.

pagrindiniai pažinčių patarimai

Tik ilgainiui dokumentas liko tuščia deklaracija, nes Seimas nuo gerų ketinimų nusišalino ir programos vykdymą nuleido Švietimo ir mokslo ministerijai. Buvo sukurptas metų tarpinstitucinis planas, susijęs su tautiniu ir patriotiniu ugdymu.

Gal kada nors tokio ugdymo ir būta, bet kai prie švietimo ir mokslo buvo dar prijungtas ir sportas, iš patriotinio ugdymo nebeliko nei ragų, nei nagų. Apie tai liudija čia analizuotos Programos projektas. Tai, beje, pastebėjo ir P. Mes išsiskiriame tuo, kad pilietinio sąmoningumo ugdymui mokyklos suole skiriame mažiausiai valandų. Tik klasėse jis yra išskiriamas p. Šimašiaus žmonos įmonės laimėtus konkursus. Kalbėjomės apie partijos sankcijas Tomui Tomilinui, partnerystės įstatymą, bandymus apriboti žiniasklaidą, Konstituciją pažeidžiančius įstatymus ir vertybes niufaundlandas internete. Širinskienės vadovautos tyrimų komisijos, perėjimas į opoziciją ir kaip ji įsivaizduoja savo politinę ateitį.

Beveik medaliai Šturmo tyrimas Trečiadienį liepos 28 d. Bilotaitė ir Šalčininkų rajono meras, kaip lietuviams ir ne tik sekasi olimpinėse žaidynėse bei kokie buvo pirmieji liudijimai Kapitolijaus šturmo byloje. Ir tada supratau, kad, ei, tai pas juos to mygtuko nėra, nes jis nereikalingas šiaip yra, čia žmonės iš psichumo susigalvoję, kad sutaupys kelias sekundes. Nes įprastai būdavo, kad sudegini tūkstantį nervų ląstelių, nes ieškai to mygtuko, spaudinėji, paspaudęs nerviniesi, kodėl neužsidaro, kodėl taip lėtai darosi.

brandus pažintys uk auto login

Nuo metų aš nėkart daugiau nebespaudžiau to mygtuko jokiam daugiaaukšty. V38 2 pav. Žodžiai ar jų junginiai, kuriuos dažniausiai vartojo tyrimo dalyviai, kalbėdami apie savo gyvenimą lėtojo laiko režimu Remiantis interviu duomenimis, lėtąjį laiką galima apibrėžti kaip kiekvieno aspekto priešpriešą greitajame laike buvusiai situacijai.

Lėtas laikas — tai sąmoningas, savi reflektyvus laikas, kai tyrimo dalyviai stengiasi daugiau laiko skirti sau, analizuoti savo norus bei poreikius, motyvaciją, atsakingai atsirinkti veiklas, tikslus, santykius su žmonėmis, rūpintis savo fizine bei psichine sveikata, laisvalaikiu.

Šiame etape informantai jaučiasi susigrąžinę gyvenimo kontrolę į savo rankas. Kai kurie kalbinti žmonės teigė, kad lėtojo laiko etape pastebėjo labiau intravertiškąją savo asmenybės pusę, kurią arba atrado naujai, arba kuri ilgą laiką buvo užgožta ar ignoruojama, nes sėkmingai išgyventi greitojo laiko kontekste reikalingos ekstravertiškos savybės.

Pažinus šį savo bruožą imta gerbti poreikį skirti laiko pabūti tik su savimi. Man patinka nieko neveikt, tai yra labai gerai, nerealu tiesiog, tiesiog nieko neveikti, neturėti jokių planų. Tiesiog apie tai daugiau pradėjau galvoti. Tai, kas man yra svarbu, ko aš tikiuosi iš šito gyvenimo, koks man gyvenimas yra svarbus, kokių kolegų aš noriu. Visame kame. M35 Bet va anksčiau trūko to laisvalaikio, per kurį aš galėčiau nuobodžiaut, nieko neveikt, mąstyti, leist visiškai mintim keliaut, negalvot apie tai, ką aš darysiu darysiu darysiu, o labiau būt taip, va taip vat pamąstyt.

Čia labai toks svarbus momentas. M34 Ten malkas skaldau, daržą kasu. Vien tiesiog sodinti kažką tai, nu žiauriai smagu, pamatai, kaip gyvybė auga.

Laisvės TV

Ir tu jauti, kad tu ją kuri. V24 Nes kai tu esi konvejerio dalis, tu negalvoji apie save. Tu nesi atskira asmenybė. Tu kažkam priklausai. Man atrodo, yra svarbu priklausyti sau pačiam. Būčiau šiaip visad ėmus, o dabar aš turiu save susistabdyti ir pagalvoti, mhm, ar tikrai verta. M28 ~Lentelėje išskyrėme pagrindines tyrimo metu išryškėjusias greitojo ir lėtojo laiko priešpriešas~ Vienas iš svarbiausių lėtajame laike atėjusių supratimų — kad užimtumas, pasiekimai, kitų žmonių pripažinimas, statusas neapibrėžia žmogaus vertės, skirtingai nei kai kurių tyrimo dalyvių buvo manyta greitojo laiko etape.

Šis supratimas suteikė egzistencinį saugumą ir išlaisvino nuo būtinybės stipriai susikoncentruoti vien tik į darbinę veiklą, nes tai taip stipriai nebeapibrėžia savęs vertinimo ir priėmimo. Turbūt išmokau per tuos metus nebepanikuoti, kai neturiu nieko susiplanavus, nes supratau, kad mano darbotvarkės įtemptumas neapibrėžia mano vertės. Nes aš galvodavau, kad nu, jeigu nieko neveiki, su niekuo nesusitinki, niekuo neužsiimi, nu reiškia lūzeris [nevykėlis], viskas.

Aišku, garsiai gal taip ir nepasakydavau, bet labai būdavo stipriai kažkaip, aš suprasdavau taip save ir savo veiklą.

emily ir danielis nekilnojamasis gyvenimas

Ir nu kažkaip tą sunaikinau savy įsitikinimą. Tyrimo dalyviai pabrėžia, kad dabar pinigų jiems užtenka tiek, kad būtų galima patenkinti pagrindinius poreikius, gyventi gerai pagal jų pačių gero gyvenimo įsivaizdavimą. Materialinių gėrybių siekimą savo sveikatos ir kitų svarbių gyvenimo sričių kaina tyrimo dalyviai laiko žalingu ir beprasmiu. Svarstydami apie ateitį jie išreiškia požiūrį, kad geriau uždirbs mažiau ir gyvens kukliau, tačiau užsiims prasmingesne veikla ir bus laimingi.

 • Tiek žinių: Mitingo nebus?
 • HOLOKAUSTAS ŽEMAITIJOJE belovely.lt CH - Bargmanas | PDF
 • Pažintys - nori susipažinti skelbimai ()
 • Jūratė Sofija Laučiūtė.
 • Darbėnų valsčius Darbėnai žyd.
 • Žemaitija | SLAPTAI

Nu aš tada uždirbdavau daug daugiau, negu uždirbu dabar. Bet kaina būdavo didesnė, ką aš paaukodavau. Ir nu gal apsvaigsti iš dalies ir dėl tų pinigų, kuriuos tu gauni, nes tu matai, kad tau atsiperka tai, ką tu darai. Tai va toks užburia pradžioj. Tikslai buvo uždirbt daug pinigų, turbūt, ir karjera. Ar aš gerai dirbu, nes juk visuose darbuose, bent jau kuriuose aš dirbau, gerumą pinigais matuoja.

Tai tas irgi turbūt atsirėmė, kad aš tą pasaulį mačiau per visą prizmę piniginę. Pinigų reikia tiek, kad išlaikytum orumą, kad galėtum pažinčių svetainė taranakio susitaisyti, galėtum pas gydytoją nueiti privačiai, jeigu reikia, kad galėtum kažkaip savo tokius pagrindinius poreikius patenkinti.

Toks žingsnis lyg simbolizavo taško padėjimą siektinų tikslų prioritetų skalėje, kad bus stengiamasi gyventi ne į materialią gerovę orientuotą gyvenimą. Čia tas ekonominis klausimas irgi lieka, bet jis vis tiek nebe toks svarbus, jisai kelia nerimą, nu pinigų klausimas, bet jis nėra svarbus. Bet mes juk niekur nebeskubam, ar ne? Seniai besijaučiau toks, sakykim, darnus.

greitasis pažintys batas somersetas

Kai, pavyzdžiui, pjauni žolių džiungles, bandydamas atsiimti sklypą iš gamtos. Kokia koncentracija!

KIKA Anglų kokerspanielis Platus gyvūnų priežiūros koker skelbimai — Skelbiu lt Anglų kokerspanielis English Cocker Spaniel Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Kaip įprasta šiai veislei, jis labai aktyvus, judrus, smalsus, mėgsta vaikščioti lauke. Spanielis, kaip ir visos kito šunų veislės, turi savas ligas, kurios dažniausiai pasitaiko. English Cocker Spaniel — Anglų koker spanielis. Suniukas gudrus ir švarus, kilmingų tėvų palikuonis, turi tai patvirtinančius dokumentus, veterinarinį pasą, čipą, yra padarytas pirmas skiepas.

Iš pradžių nustoji gailėti krūmapjovės, o paskui ir savo lepumo. Bet pirmiausia tai siekis gyventi kuo labiau sustainable. V35 Taigi lėtojo laiko gyvenimo etape tyrimo dalyviai labiau koncentruojasi į save, sąmoningumą. Čia lyg atsiveria erdvė autentiškesniam buvimui, kuriame daugiau prasmės ir kūrybiškumo tiek profesinėje srityje, tiek santykiuose, tiek buityje. Tyrimo dalyviai jaučiasi susigrąžinę savo gyvenimo kontrolę, galimybę pasirinkti savo pačių tempą skirtinguose kontekstuose.

Koncentruojamasi ne į veiklų, patirčių, santykių kiekybę, bet į kokybę.

Marius Ivaškevičius. IŠVARYMAS

Brolis juokiasi, klausia, ką aš vartoju, nes ir jis nori taip atrodyt. Ir aš sakau — gyvenimą, gyvenimą! Ir tikrai, man mažiau tų veiklų, bet aš tiesiog jas labiau patiriu. Dalis šio tyrimo rezultatų labai stipriai susisiejo su mūsų tyrimo dalyvių patirtimis bei įžvalgomis apie lėtąjį laiką. Pagrindinės šio siekio savybės — gyvo gyvenimo ir subjektyvaus gyvenimo vertingumo radimas ten pat; Gyventi gyvą gyvenimą — tai veikti, jausti, intensyviai įsitraukti ir būti laike.

Veikimas susijęs ne tik su išoriniu elgesiu kai žmogus tampa aktyvus ten, kur jis nori, kur jam svarbu ir reikšmingabet ir vidine veikla refleksijomis, dvasinėmis praktikomis ir pan. Laiko pojūčio atsiradimas susijęs su tuo, kad žmogus aiškiai pajunta laiko dimensiją, jo buvimą bei savęs buvimą laike.

Tame laike žmogus bando gyventi subjektyviai reikšmingai ir atitinkamai išdėstyti savo prioritetus. Taip pat atsiranda naujas santykis su paprastais, įprastais, kasdieniais dalykais, pradedama juos labiau pastebėti ir vertinti.

Visi šie niuansai būdingi ir mūsų tyrimo dalyvių atspindėtoms lėtojo laiko sampratoms. Galima teigti, kad psichinei ir fizinei sveikatai nedraugiška greitojo laiko patirtis, kaip ir savo baigtinumo suvokimas, kai kuriems žmonėms skatina poreikį gyventi subjektyviai prasmingesnį, kokybiškesnį, laisvesnį ir autentiškesnį gyvenimą. Savaime suprantamas kasdienis pasaulis, įprasta rutina ėmė skilinėti ir griūti.

Susiradus mielą darbą emigrantui gyvenimas Airijoje

Pirmą kartą istorijoje globalios išorinės priežastys tokią didelę dalį pasaulio populiacijos privertė užsidaryti namuose, saviizoliuotis, palaikyti fizinę ir iš dalies socialinę distanciją. Kam žmonės skyrė skiria atsiradusį papildomą laiką, kurį būtų skyrę įvairiems susitikimams, ne būtinųjų prekių ir paslaugų vartojimui, renginiams, kelionėms ir pan.? Ar žmonės teikė teikia daugiau dėmesio dalykams, kuriuos prieš tai buvo apleidę?

Kaip šis priverstinis sulėtėjimas ir sg pažintys idėjos pasaulio susitraukimas jau paveikė ir paveiks žmonių kasdienį gyvenimą ne tik karantino metu, bet ir vėliau? Ar kuriam laikui sulėtėję žmonės grįš prie anksčiau įprasto tempo, ar, patyrę kitokį gyvenimo būdą, norės bei turės galimybę jį tęsti? Kaip karantinas paveikė paveiks greituoju laiku gyvenusius ir apie sustojimą bei gyvenimo būdo keitimą visai negalvojusius žmones?

O kaip žmones, kuriems išoriniame pasaulyje buvo saugiau nei namuose? Kyla daugybė panašių klausimų, į kuriuos jau dabar bando atsakyti socialinių ir humanitarinių mokslų atstovai. Priverstinis sulėtėjimas mums atveria galimybę skirti daugiau laiko atsigręžimui į save, artimuosius, savo gyvenimo refleksijai, egzistenciniams apmąstymams, prasmės greitasis pažintys kažkur augusta kovo 27, tikslų, prioritetų persidėliojimui.

Filosofė Agnesė Callard, pasitelkdama Aristotelio idėjas, svarsto, kad susiklosčiusi situacija kviečia mus pauzei bei neveiklumui, kurie gali būti išnaudoti apmąstymams, moralinio jautrumo, empatijos ugdymui.

Atsigręžiant į šiame straipsnyje pristatyto tyrimo rezultatus galima teigti, kad pandemijos paskatintas naujas buvimo būdas gali inicijuoti žmonių gyvenime svarbius pokyčius, kurių kitu atveju galbūt nebūtų įvykę arba bent jau artimiausiu metu. Ne vienas tyrimo dalyvis minėjo, kad gyvenant greituoju tempu yra labai sunku pačiam sustoti ir pasipriešinti inercijai, dažnai tam prireikia didesnio arba mažesnio sukrėtimo, pavyzdžiui, užklupusių fizinės ar psichinės sveikatos sutrikimų.

Galima numanyti, kad užklupęs virusas bei karantinas didelę dalį žmonių išmušė išmuš iš inercijos, o tai gali būti proga atsispirti ir inicijuoti seniai norėtus pokyčius pavyzdžiui, nutraukti netenkinančius santykius, pakeisti darbą ir pan. Be to, daliai žmonių saviizoliacija gali tapti labiau teigiama patirtimi vien dėl to, kad apribojo galimo patirti išorinio pasaulio bei alternatyvių pasirinkimo galimybių horizontą. Kita vertus, pasaulio ekonomikoms ir darbo rinkoms patiriant didžiulius iššūkius bei nuostolius, dalis žmonių gali prarasti anksčiau turėtas potencialias galimybes keisti situaciją, turėtus alternatyvius variantus padidėjus nesaugumui turimas, nors ir nemėgstamas darbas gali tapti vieninteliu būdu užsitikrinti stabilumą bei saugumą, pasilikimas nenorimuose santykiuose — praktiškiausias pasirinkimas atsiradus finansinių sunkumų ir pan.

Taigi klausimas, ar išgyvenę pandemiją žmonės turės tokias pačias galimybes keisti gyvenimą? Ar anksčiau buvę potencialūs alternatyvūs keliai neužsivers? Tikėtina, kad dalis žmonių praėjus pandemijai suvoks, jog gyventi taip, kaip anksčiau, nebenori, bet galimybių gyventi kitaip — nebeturi.

Ar laisvės dilemos? Jie niekam nereikalingi, jų niekas nepasigenda, o jiems dingus statistika pagerėja. Įvairūs ekonomikos ir saugumo rodikliai taip pat.