Skaitykite rajonų naujienas. Kosmosui Suprasdami kosmoso srities svarbą ir jos poveikį ES konkurencingumui ir augimui, susitelksime ties Komisijos pateiktais pasiūlymais dėl svarbių šiai sričiai teisės aktų.

Gerbiami komiteto nariai, Ponios ir ponai, Norėčiau padėkoti už suteiktą man galimybę pristatyti jūsų komitetui Lietuvos pirmininkavimo prioritetus ir programą pramonės, inovacijų ir MVĮ, o taip pat kosmoso srityse. Europos Parlamentas atstovauja mln.

Sudarė: Santino Sparta knygos internetu |

Europos Sąjungos piliečių interesus. Pirmininkaujanti Lietuva visapusiškai supranta ir gerbia jūsų pagrindinį vaidmenį Europos Sąjungos sprendimų priėmimo procese. Todėl mes sieksime konstruktyvaus, produktyvaus ir abipusiai naudingo bendradarbiavimo su jumis mūsų pirmininkavimo metu. Savo pirmininkavimo ES Tarybai laikotarpiu sieksime patikimos, augančios ir atviros Europos kūrimo.

Ateinantį pusmetį mūsų dėmesys bus sutelktas pirmiausia į konstruktyvias pažintys paramaribo su kitomis institucijomis, siekiant geriausių pirmininkavimo rezultatų Europos piliečiams. Būdama sąžininga ir nešališka tarpininke, Lietuva sieks užtikrinti sklandų ir veiksmingą teisėkūros procesą, įtraukdama į jį visus partnerius. Naudodamasis proga norėčiau išreikšti dėkingumą pirmininkavusios Airijos kolegoms už puikų darbą ir pasiektą didelę pažangą dirbant su Europos Parlamentu šiandien aptariamose srityse.

Šiandienos susitikimas yra puiki galimybė man išklausyti jus. Man svarbus glaudus tarpusavio bendradarbiavimas, ir aš noriu tuo pasinaudoti. Norėčiau pradėti nuo pramonės, inovacijų ir MVĮ politikos. Ekonominės krizės laikotarpiu išryškėjo Europos pramonės svarba ir jos vaidmuo užtikrinant ekonomikos atsigavimą, augimą ir darbo vietų kūrimą. Tačiau tam, kad įmonės išliktų, būtų konkurencingos, gebančios prisidėti prie ekonomikos augimo ir kurtų darbo vietas, būtina plėtoti išmaniąją pramonės politiką ES.

Šiam tikslui reikalingas glaudus bendradarbiavimas tarp Europos institucijų ir šalių narių. Aš sieksiu, kad pirmininkaujanti Lietuva galėtų sutelkti dėmesį į konkurencingos, integruotos ir inovacijomis grindžiamos Pažintys kas nors glaudžiai bendradarbiauti su pramonės politikos įgyvendinimą. Manau, dėl to mes turėtume: - įvertinti pažintys kas nors glaudžiai bendradarbiauti su pažangą ir tai, kokie tolesni pokyčiai reikalingi, siekiant stiprinti ES pramonės konkurencingumą, - visapusiškai aptarti ir susitarti dėl trumpojo ir vidutiniojo laikotarpio prioritetų, siekiant sistemingai stiprinti Europos konkurencingumą.

pažintys ideali profilis

Atsižvelgiant į tai, svarbus vaidmuo teks inovatyvių prekių ir paslaugų paklausos skatinimui ir nepertraukiamos prieigos prie žaliavų bei energijos šaltinių konkurencingomis kainomis užtikrinimui. Geresnės finansavimo galimybės ir įgūdžiai, o taip pat didesnis dėmesys politikai, skatinančiai klasterių ir tinklų kūrimąsi, padės sukurti aplinką, kurioje Europos įmonės augs ir toliau skatins ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą. Pirmiausia mes planuojame diskusijas apie inovacijų skatinimą per viešuosius pirkimus š.

"Senukai": jaunimo nedarbą galima sumažinti tik glaudžiai bendradarbiaujant su universitetais

Tolesni apsikeitimai nuomonėmis dėl pramonės politikos vyks Konkurencingumo tarybos metu rugsėjo mėn. Pratęsdami šią temą, gruodžio mėn. Konkurencingumo taryboje siesime inovacijas su pramonės politika, taip siekiant aktyviau paskatinti jaunų, inovatyvių įmonių plėtrą ir inovacijomis paremtą augimą. Išvados bus grindžiamos ataskaita dėl pramonės politikos įgyvendinimo, m. Europos konkurencingumo ataskaita. Tokiu būdu prisidėsime prie m.

Vadovų tarybos diskusijos. Nepamiršdami labai svarbios m. Mažos ir vidutinės įmonės yra mūsų ekonomikos varomoji jėga, turinti esminį poveikį Europos ūkio raidai ir naujų darbo vietų kūrimui. Pirmininkavimo laikotarpiu pažymėsime Smulkiojo verslo akto penkerių metų sukaktį.

ką pažintys priemonės iš jav

Rugsėjo mėn. Politinių debatų rezultatų įvertinimą planuojame teikti spalio mėn. Vadovų tarybai. Mūsų tikslas yra siekti, kad Smulkiojo verslo akto įgyvendinimas sulauktų dėmesio aukščiausiu politiniu lygmeniu, siekiant pažangos ir kliūčių pašalinimo šioje srityje.

RUBIG už jo darbą šioje srityje.

27 metų guy tikslas: dating 34 moteris

MVĮ asamblėjos metu vyksiančioje Vilniuje lapkričio mėn. Mes tikimės, kad šio renginio dalyviai paliks Lietuvą kupini naujų idėjų, suradę naujų pažinčių ir turėdami naujų potencialių verslo perspektyvų.

Kvietimas į mėnesinį BNI SGBK susitikimą (online)

Pirmininkavimo laikotarpiu sieksime, kad geresnio reglamentavimo iniciatyvų įgyvendinimas skatintų verslui, ypač MVĮ, palankios aplinkos kūrimą, prisidėtų prie pramonės konkurencingumo didinimo ir įmonių veiklos sąnaudų mažinimo. Bus akcentuojamas efektyvesnis turimų geresnio reglamentavimo priemonių tokių, kaip MVĮ testas, poveikis konkurencingumui ir kt. Taip pat planuoju įvertinti, kaip Tarybos darbe praktiškai panaudojami Komisijos atlikti poveikio vertinimai.

Finansavimo sąlygų gerinimo srityje, kuri labai svarbi įmonių konkurencingumui, o ypač 98 proc. Aš sieksiu, kad būtų sklandžiai užbaigtos su šio teisės akto priėmimu susijusios procedūros.

interneto pažinčių siųsti patarimai

Kosmosui Suprasdami kosmoso srities svarbą ir jos poveikį ES konkurencingumui ir augimui, susitelksime ties Komisijos pateiktais pasiūlymais dėl svarbių šiai sričiai teisės aktų. Gerai suprasdami šios programos reikšmę ir aktualumą, dėsime visas pastangas, kad kuo greičiau būtų padėtas teisinis šios programos įgyvendinimo pagrindas.

Visų pažinčių svetainių Elektrėnai Lietuva

Todėl sieksime glaudžiai bendradarbiauti su EP dėl šio dosjė. Taip pat sieksime pažangos dėl Sprendimo, kuriuo nustatoma Kosmoso stebėjimo ir sekimo paramos programa. Toliau svarstysime Airijos pirmininkavimo metu iškeltus valstybių narių klausimus, tai yra: duomenų politika, valdymas ir finansavimo mechanizmas.

nekilnojamojo socialinio dinamikos pažintys internete

Esame dėkingi pranešėjai p. Lietuvos pirmininkavimo metu, rugsėjo d. Tai ketvirtasis metinis kosmoso renginys.

Japonams apie jų didvyrį Č. Sugiharą pasakos lietuvio mokslininko knyga – Mokslo Lietuva

Tai vienas didžiausių kosmoso renginių Baltijos šalyse, sutraukiančių aukšto lygio kosmoso ekonomikos bei mokslo ir technologijų ekspertus tiek iš didžiųjų kosminių valstybių, tiek ir iš pradedančiųjų. Gerbiami Europos Parlamento nariai, Tikėdamasis malonaus, abipusiai naudingo ir sėkmingo bendradarbiavimo ateityje, norėčiau padėkoti už Jūsų dėmesį šiandieną. O dabar, ponia pirmininke, mielai atsakysiu į komiteto klausimus ir išklausysiu jūsų pasiūlymus ir komentarus. Ačiū už dėmesį. Dalintis Taip pat skaitykite.