Kalbamės su Lietuvių namų vadovėmis. Kur dar prieš metus buvo nupiešta trispalvė, dabar — gėjų vaivorykštė.

Torontas Kai sulaukėme kvietimo į Torontą, dar ėjo m. Pažadėjome atvykti m. Ir pažadą ištesėjome.

  1. Federal way pažintys
  2. Greitasis pažintys įvykis london ontario
  3. Maksim pažintys j lo

Sunku ir suskaičiuoti, su kiek žmonių susitarė kunigas Aurelijus, kad mums parodytų lietuviškas vietas — arba bent jau davė kontaktus. Kryžių kalnas ir Lietuvos kankinių koplyčia Misisagos šv.

rsdnation greitasis pažintys

Jono lietuvių kapinėse Misisaga Nakvynės pas vietinius: kodėl anksčiau to vengdavome Aurelijus parūpino ir nakvynės vietą — susitarė su vietos lietuviais Stasiulevičiais, kad priimtų pernakvoti.

Anksčiau turėjome dalinį finansavimą iš Lietuvos valstybės — juk valstybingumo šimtmetis. To neliko, o projektą baigti norisi.

Kūryba ir projektai | AŽ Kelionės ir Mintys

Todėl šiemet daugiausiai nakvodavome pas Kanados ir JAV lietuvius: taip sutaupėme brangiems viešbučiams. Ne vienas ir ne dešimt per tuos tris metus sutiktų Amerikos lietuvių pasakojo, kad net ryšiai su giminėmis ir draugais Lietuvoje nutrūko dėl to, kad anie tik prašinėdavo visko ir prašinėdavo, tarsi pinigai Amerikoje ant medžių augtų.

patarimai pažintys armijos vyro

Labai norėjosi pagerinti Lietuvos lietuvių įvaizdį — būti ne prašinėtojais, bet tokiais, kurie atėjo padaryti gero darbo ir nieko už tai neprašo nei pinigų, nei maisto, nei nakvynės. Brolis Aurelijus Kasparavičius pasitinka prie savo bažnyčios Visgi ir šįsyk našta niekam netapome — atvažiuodavome vėlai vakare, išvažiuodavome rytais, šeimininkams dar miegant.

Bet, tikiu, kad vėlesnis važinėjimas kartu su mumis jam greitasis pažintys renginiai oakville net planus dėl to pakeitė. Smagu matyti, kaip smarkiai šis kunigas domisi visomis Kanados lietuvių organizacijomis, paveldu ir istorija, nors yra atsiųstas iš Lietuvos.

Kaip pats uždavinėja papildomus klausimus mūsų pašnekovams. Jono lietuvių bažnyčia, kuri jau nebelietuvių ir net į vidų patekti neaišku kaip kiek žmonių bebandė sutarti — nepavyko.

Kūryba ir projektai

Tik stogelis lietuviškas likęs. Senosios Prisikėlimo bažnyčios vieta — niekaip nepažymėta, dabar ten daugiabučiai. Vėliau dar greitasis pažintys renginiai oakville lietuvių liuteronų bažnyčia, uždaryta pernai. Kur dar prieš metus buvo nupiešta trispalvė, dabar — gėjų vaivorykštė. Buvusi lietuvių liuteronų Išganytojo bažnyčia Bet čia pat — dvi pažibos.

Iš Lietuvių namų dar galėjau daug tikėtis: milžiniškas pastatas, didžiulės salės — beje, remontuojamos, tobulinamos.

Viską jau perėmė naujai atvykę lietuviai, kaip Genovaitė Kobelskis ir Diana Jasiukaitienė, su kuriomis susitikome. Iš 11 valdybos narių — 7 šiuolaikiniai imigrantai iš Lietuvos.

Kalbamės su Lietuvių namų vadovėmis. Čia lankytis gali visi norintys, ne vien klubo nariai. O antroji Toronto centro pažiba — Vilniaus rūmai — smarkiai pranoko lūkesčius. Seneliai, kurių amžiaus vidurkis 85 m. O taip pat yra pirtys, terasa, sodelis, metro stotelė šalia ir t.

Kūryba ir projektai

Dar vienas skirtumas nuo daugybės kitų lankytų panašių senelių namų, kur iš lietuvybės dažnai tebūna likęs vardas ir kokie drožti Rūpintojėliai bei paveikslai. Ilgiausia diena Toronte buvo, aišku, sekmadienis. Kai kiti ilsisi, mums, kaip ir kunigams — pats darbymetis. Nes visur lietuviškos Teniso rungtynės priėmimo, nes ten susirenka lietuviai.

Augustinas Žemaitis fotografuoja lietuivšką koplytėlę Vilniaus rūmų kieme Projekto pristatymų tiek, kad teko net išsiskirti Šįsyk ne vien žymėjome internetiniame www.

Tai — puiki proga pabendrauti su vietos lietuviais, išgirsti apie papildomas lietuviškas vietas regione. Kanada — kaip niekad puikiai tam tinkantis regionas. Kartu su Toronto lietuvių namų ir Prisikėlimo kredito unijos kolektyvu Pirmąjį sekmadienį laukė trys pristatymai, visi — po Šv.

Pirmasis — Hamiltone, antrasis — Lietuvos kankinių parapijoje, trečiasis — Prisikėlimo parapijoje. Kaip vsiką suspėti? Juk Hamiltonas — 70 km nuo Toronto, o Mišių laikai labai artimi:, … Laimė, esame dviese.

geriausi pažinčių apps į australiją

Taigi, Mišiose sudalyvavome Hamiltone ir aš ten likau pristatyti projektą. Aistė, tuo tarpu, iškeliavo su Hamiltone mišias laikiusiu kunigu Nerijumi Šmerausku į Lietuvos kankinių parapiją.

Kūryba ir projektai | AŽ Kelionės ir Mintys

Prisikėlimo parapija vėl kliuvo man — ten išvažiavau iš karto po pristatymo Hamiltone ir atvykau jau po Mišių, kaip tik tuo metu, kai parapijiečiai rinkosi bendrauti. Ir, baigęs pristatymą, nuvažiavau paimti Aistės. Lietuvos kankinius vaizduojantys vitražai Misisogos Lietuvos kankinių bažnyčioje Malonu buvo sulaukti tiek susidomėjimo, klausimų, garbių svečių, tokių kaip už lietuvių sielovadą išeivijoje atsakingas prelatas Edmundas Putrimas, Kanados lietuvių rašytojas Antanas Šileika, Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas Kazimieras Deksnys.

Misisaga — didžiausias lietuvybės centras Kanadoje kapinės, muziejus Ne mažiau įdomu buvo pasivaikščioti po vieninteles Kanados lietuvių kapines prie Lietuvos kankinių šventovės. Pranoko lūkesčius. Grožiu, tautiškumu tarp visų Lietuvos išeivių kapinių jos nusileidžia nebent tik Čikagos lietuvių kapinėms.

prisijungė rungtynės priėmimo astrologija

Daugelis Kanados lietuvių, kuriems svarbi lietuvybė, laidojasi čia, pasirūpina tautiškais antkapiais ir, karts nuo karto, vis sukuriamas koks įspūdingas lietuviškas paminklas: Žuvusiems greitasis pažintys renginiai oakville Lietuvos laisvę, Kryžių kalnas, Tremtinių motina ir t. Garsiausias kapas — istoriko Adolfo Šapokos. Ant daugelio antkapių, kaip ir ant šio, po kuriuo ilsisi Balys Savickas, matyti patriotiniai lietuviški simboliai ir užrašai. Ant šio kapo pavaizduotas Lietuvos herbas Vytis, Vyčio kryžius ir Trijų Kryžių paminklas, svarbus Vilniaus ir Sovietų represijų simbolis, kurį Tarybų valdžia buvo nugriovusi, bet lietuviai vėl atstatė, kai jau pradėjo atrodyti, kad nepriklausomybę atgauti bus įmanoma Šv.

Jono lietuvių kapines žemėlapyje žymėsiu kaip vieną svarbiausių Amerikos žemyne lietuviško paveldo vietų.

Įspūdingų lietuviškų vietų Kanadoje yra ir daugiau, bet ne visos jos taip paprastai pasiekiamos, kasdien atidarytos. Ji — iš naujų atvykėlių, dirba ten 12 metų.

Merginos vaikinai

Tuo tarpu Kanados lietuviai dažniausiai miestų pavadinimus patys rašo lietuviškai, o kai kuriems miestams netgi… turi sugalvoję savus. Atsakymas — irgi spauda, juk rašytinę lietuvių kalbą daugelis mato labiausiai joje.

Iš viso Toronte su Misisaga pažymėjome 27 lietuviškas vietas. Kartu su liuteronų kunigu Algimantu Žilinsku jo namuose Skaityti daugiau apie lietuviškas vietas Toronte:.