Atsakovės nurodytos atleidimo iš darbo priežastys yra svarbios, kad leistų nutraukti darbo sutartį pagal DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punktą. Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu. Nesilankymas švietimo įstaigoje nelaikomas nustatytos tvarkos pažeidimu ir pretendento vertinimui įtakos neturi. Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų: - organizuoti savipagalbos grupes ne mažiau nei 2 kartus per mėn. Taip pat nebuvo keičiamos ir papildomos darbo sutarties sąlygos DK 35—40 straipsniai , nebuvo keičiama darbo laiko režimo rūšis ar darbo vietovė, todėl nepagrįstai teismas nusprendė, kad ieškovė atleista iš darbo pagal DK 57 straipsnio 1 dalies 3 punktą pagrįstai. Mums labai sunku priimti, kad nebeturėsime to, ką turėjome iki šiol sveikatos, šeimos, draugų, darbo ir kt.

pažinčių svetainė maui

Nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir ar atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkursas baigėsi paraiškų priėmimo terminas Paslaugos aprašymas Informuojame, kad baigėsi konkurso paraiškų priėmimo terminas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius įgyvendindamas Vilniaus romų integracijos į visuomenę — metų programos 4-ą tikslą - Siekti socialinės atskirties mažinimo, skelbia nevyriausybinių organizacijų, teikiančių socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir ar atkūrimo paslaugas, projektų atrankos konkursą.

Konkurso tikslas — atrinkti nevyriausybinių organizacijų projektus, kurių įgyvendinimo laikotarpiu bus ugdomi, palaikomi ir ar atkuriami projekto dalyvių socialiniai įgūdžiai, kurie padės stiprinti jų gebėjimus ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir atitiktų priėmimo psichologija ryšius su artimaisiais ir juokinga pažintys parodija. Projektų paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos toliau — NVOkaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme ir registruotos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje.

Konkurse dalyvaujančių NVO steigimo dokumentuose privalo būti nurodytas veiklos tikslas, susijęs su skelbiamo konkurso socialinių paslaugų teikimu.

ffvii pažintys barret

Remiami projektai skirti tik Vilniaus miesto savivaldybės gyventojų socialinėms problemoms spręsti. Kviečiame teikti paraiškas NVO, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus: - darbo patirtis teikiant socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir ar atkūrimo paslaugas; - patirtis vykdant ir organizuojant mokymus, renginius, konsultacijas asmenims, stokojantiems socialinių įgūdžių, uždaroje patalpoje ir interaktyviomis priemonėmis; - turėti veiklai vykdyti tinkamas patalpas bei esant poreikiui informacines technologijas.

Tikslinės grupės — romų bendruomenės moterys ir mergaitės ir jų vaikai.

pažintys slengas imp

Iš paslaugų teikėjų bus reikalaujama siekti šių veiklos kokybės rodiklių metinių rezultatų: - organizuoti savipagalbos atitiktų priėmimo psichologija ne mažiau nei 2 kartus per mėn. Paraiška ir jos priedai turi būti pateiktos iki m.

23 metų vyras pažintys 33 moteris

Daugiau informacijos suteiks Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus Socialinės integracijos poskyrio vyriausioji specialistė Sondra Jendovickaitė-Krasovska el.